THEMADIENSTEN

Themadienst: Jij hebt ook TALENT

Om een indruk van de dienst te krijgen, kun
je de dienst van 4 februari 2024 in Berltsum bekijken: Dienst zondag 4 februari 2024 vanuit de Koepelkerk te Berltsum – YouTube

Themadienst: KERST

Wij verzorgen een uur durend programma, waarin diverse bekende kerstliederen samen met de gemeente worden gezongen, het kerstevangelie wordt verteld en de Bliid Boadskip Sjongers hun mooiste kerstliederen ten gehore brengen.

Themadienst: ZANGDIENST

De Bliid Boadskip Sjongers verzorgen een dienst heerlijk zingen, waarin samenzang met de gemeente en liederen van de groep elkaar afwisselen, aangevuld met enkele gedichten.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de themadiensten? Neem dan contact op met: Sybren van Tuinen, info@bbsberlikum.nl of 0518-462426 / 06-29070303 .