Optredens 2024 – 2025

2024

  • 08 september 2024,  Hege Stins, Stiens, om 9.30 uur. Themadienst “Talenten”
  • 27 oktober 2024, Schingen, 09.30 uur
  • 14 december 2024, Kerst met Opmaat in de loodsen van Klaas Zijlstra te Berltsum  
  • 25 december 2024, Oosterbierum, 09.30 uur. Themadienst “Kerst”

2025

  • 25 mei 2025, Britsum, Tentdienst, 10.00 of 10.30 uur. Themadienst “Talenten”
  • 15 juni 2025, Witmarsum, 9.30 uur. Themadienst “Talenten”
  • 12 oktober 2025, St. Annaparochie, ’s morgens. Themadienst “Talenten“
Lees meer