Piet Marinus nieuwe dirigent

Gospelkoor Bliid Boadskip Sjongers heeft met ingang van 15 januari a.s. in de persoon van Piet Marinus (Drachtstercompagnie) een nieuwe dirigent. Hij volgt daarmee in de voetsporen van Wim Dijkstra (Burgum) die dit koor de afgelopen 6 jaar heeft gedirigeerd en die met een 2-tal succesvolle kerstconcerten onlangs afscheid heeft genomen.

Piet Marinus is al zijn hele leven verweven met muziek en heeft als dirigent al diverse gospelkoren onder zijn hoede gehad. Na het volgen van diverse cursussen (zang en arrangeren) slaagde hij in 1988 voor de cursus koordirigent. Daarnaast is hij ook actief geweest als dirigent van diverse projectkoren binnen de kerken en ook als muziekschrijver voor diverse revues binnen zijn woonplaats.

Een ieder die belangstelling heeft om mee te zingen met de Bliid Boadskip Sjongers is van harte welkom op maandag 15 januari a.s. vanaf 20.00 uur in de Kruiskerk te Berltsum (Hôfsleane 23).

Nieuws