Optredens seizoen 2022-2023

  • 24 december 2022, kerstnachtdienst, Damwoude
  • 26 december 2022, tweede kerstdag, Berltsum
  • 25 juni 2023, Oosterbierum
Agenda