Geslaagde start van jubileumjaar

De Bliid Boadskip Sjongers bestaan 45-jaar! Op zondagavond 14 april is in de Koepelkerk te Berltsum het startsein gegeven van het jubileumjaar met als thema ‘Hoopfol ûnderweis’. Met een afwisselende dienst van terugblikken en vooruitkijken, zang van de BBS, samenzang en orgelspel van Jakob Dijkstra werd het een mooie dienst. De gezongen liederen pasten mooi bij het thema. Het waren een aantal nieuwe liederen en nummers die bij Pasen pasten.

Om het jubileum bijzonder te maken is er in Berltsum op 10 november een speciaal concert in samenwerking met het Fries Jeugdorkest o.l.v. Theo Brouwer. Noteert u alvast de datum?

(Een kleine impressie: He is Jesus)

Nieuws