Lijst met reünisten

De kosten voor de reünie bedragen € 25,- p.p., inclusief kaartje voor het concert.
Kom jij ook? Leuk! Geef je dan z.s.m. op via ons mailadres: info@bbsberlikum.nl

De volgende oud-leden hebben zich inmiddels opgegeven:

Elizabeth Westra
Sytske van der Wal
Petra Gevaert-Bergsma
Jan en Annemarie Wijma-Born
Johannes Schuiling
Feddy en Botsje Pranger-Koopmans
Ymie Dijkstra-Zijlstra
Annigje Hoekstra-Herder
Henny Rondaan
Matty Kesting-Koopmans
Tine Miedema-Koopmans
Adri Travaille
Klaasjan Kuperus
Sita Dijkstra
Oane Smink
Jellie Miedema
Henk en Joke Zwart-Huizenga
Bea Zijlstra
Nanning Schreuder
Gerben Ellérie
Gadze en Joke Smit
Melle Paulusma
Durk Dijkstra
Jan Hoogterp
Anneke Kooistra-Hoogterp
Sietske Smid-Hoogterp
Theo en Thea Cramer-Koopmans
Durk en Tine Quarré-Zijlstra
Sape van der Meij
Age en Albertha Pranger-va...

Lees meer