Lijst met reünisten

De kosten voor de reünie bedragen € 25,- p.p., inclusief kaartje voor het concert.
Kom jij ook? Leuk! Geef je dan z.s.m. op via ons mailadres: info@bbsberlikum.nl

De volgende oud-leden hebben zich inmiddels opgegeven:

Elizabeth Westra
Sytske van der Wal
Petra Gevaert-Bergsma
Jan en Annemarie Wijma-Born
Johannes Schuiling
Feddy en Botsje Pranger-Koopmans
Ymie Dijkstra-Zijlstra
Annigje Hoekstra-Herder
Henny Rondaan
Matty Kesting-Koopmans
Tine Miedema-Koopmans
Adri Travaille
Klaasjan Kuperus
Sita Dijkstra
Oane Smink
Jellie Miedema
Henk en Joke Zwart-Huizenga
Bea Zijlstra
Nanning Schreuder
Gerben Ellérie
Gadze en Joke Smit
Melle Paulusma
Durk Dijkstra
Jan Hoogterp
Anneke Kooistra-Hoogterp
Sietske Smid-Hoogterp
Theo en Thea Cramer-Koopmans
Durk en Tine Quarré-Zijlstra
Sape van der Meij
Age en Albertha Pranger-va...

Lees meer

Voorlopig programma 50-jarig jubileum BBS op 20 april 2024

Middagprogramma:

– 16.00 uur ontvangst BBS en oud-leden met koffie/thee/gebak
– Ca. 17.30 uur soep en broodjes

Avondprogramma

– 18.30 uur inzingen BBS/oud-leden
– Oud-leden (die niet meezingen) kunnen in de foyer nog een drankje doen/bijpraten/een blokje door Berltsum doen.

20.00 uur jubileumconcert Muzyk Ferbynt

– BBS: Tijd van dirigent Jan
– BBS: Tijd van dirigent Jelle
– Hjirris   
– BBS: Tijd van dirigent Saskia
Pauze ca. 21.00 uur
– BBS: Tijd van dirigent Wim
– Hjirris
– BBS: Tijd van Piet
– BBS samen met Hjirris

22.00 uur napraten met muziek van Hjirris met een hapje en een drankje

Houd de website in de g...

Lees meer

Jubileum/ reünie Bliid Boadskip Sjongers “Muzyk ferbynt”

1974 BLIID BOADSKIP SJONGERS 2024

Gospelkoor de Bliid Boadskip Sjongers (BBS) viert op 20 april 2024 jaar 50-jarig jubileum. ’s Middags wordt er een reünie georganiseerd en ’s avonds is er een feestelijke muziekavond. Liederen uit de perioden van alle dirigenten komen voorbij, afgewisseld met de jaren ’70 muziek van de band Hjirris.

Muzyk ferbynt
Vele relaties en vriendschappen zijn opgebloeid tijdens de repetities van de BBS en de gezellige nazit in de ontmoetingsruimte van de Kruiskerk!
Oud-leden die mee willen zingen tijdens dit jubileum zijn van harte welkom om vanaf maandag 8 januari 2024 met ons mee te oefenen. Elke maandag, vanaf 20.00 uur, repeteren wij in het MFC “It Stedhûs” (de voormalige Kruiskerk).
Of geef je op om gezellig bij te praten tijdens de reünie, dat...

Lees meer

Mooi bedrag ontvangen van Rabo ClubSupport

We deden dit jaar voor het eerst mee met de actie van de Rabobank: Rabo ClubSupport. Het was meteen raak, want op 11 oktober kregen wij een cheque overhandigd van € 630,86! Dit was een enorme verrassing, waar we heel blij mee zijn. We bedanken de Rabo voor dit mooie support en we bedanken ook iedereen die de Bliid Boadskip Sjongers hebben gesteund met hun stem.

Lees meer

Enthousiaste drummer gezocht

De Bliid Boadskip Sjongers zitten op dit moment zonder drummer. Dit is heel erg jammer, want onze ritmische nummers vragen om een mooie ondersteuning. Wij zijn daarom op zoek naar een enthousiaste drummer die ons combo komt versterken.
Het koor oefent op maandagavond en als combolid oefen jij ongeveer een keer in de twee weken met het koor en je gaat mee naar de optredens.

Ben jijzelf enthousiast en wil je ons komen versterken, neem dan contact met ons op.
Weet je iemand anders, laat het ons ook weten.

Heb je interesse of wil je eerst nog meer informatie? Neem dan contact op met Sybren van Tuinen (06-29070303) of stuur een mailtje naar info@bbsberlikum.nl


Lees meer

Geslaagde kerstoptredens

Op kerstnacht hebben de Bliid Boadskip Sjongers gezongen in Damwâld in De Ontmoeting. De kerkzaal was bomvol. Wat heerlijk om na de coronajaren weer met kerst te kunnen zingen.

Op tweede kerstdag waren wij gevraagd zelf een dienst te verzorgen in de Koepelkerk te Berltsum. De dienst verliep vlot, we zongen goed en het publiek was enthousiast, want we kregen na afloop een staande ovatie.

Lees meer

Optredens seizoen 2023-2024

  • 20 april 2024, jubileumconcert 50-jarig bestaan, 20.00 uur, mfc It Stedhûs, Berltsum
  • 14 december 2024, kerstconcert in samenwerking met muziekvereniging Opmaat, Loods Klaas Zijlstra, Berltsum
Lees meer