26 december 2021 – Berltsum

Op 26 december 2021 treden wij op in de Koepelkerk te Berltsum.
De dienst begint om 09.30 uur.

Agenda